KGFB - 2015 csak nőknek!női szakasz!friss hírek!találka?állati közösség
Egyéni keresés

A kész pe­cse­nyét f­ris­sen me­le­gen is fo­gyaszt­hat­juk, de a­zok­nak a­kik már kós­tol­ták "­zsír­já­ban meg­fagy­va" kihűlt ál­la­po­tá­ban, mind meg­egye­zik a vé­le­mé­nyük ar­ról, hogy fi­no­mabb, mint me­le­gé­ben.